Aktualności

IV Zjazd ARGO Top Public Executive w Warszawie

W dniach 3-4 października 2019 r. odbywa się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive. W programie ostatniego już zjazdu w tej edycji projektu uczestnicy wezmą udział w grze strategicznej „Behavior Architects”. Interaktywna symulacja w obszarze zarządzania politykami publicznymi

Regulamin projektu

ARGO TPE – regulamin      

Adresaci projektu

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli). Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej

Nowa edycja programu ARGO TPE

ARGO Interdyscyplinarny 20-dniowy program kształcenia dla kadry zarządzającej instytucjami administracji publicznej

Zakończenie programu ARGO

18 maja 2018 roku 59 uczestników projektu ARGO Top Public Executive odebrało dyplomy ukończenia prestiżowego programu kształcenia, zrealizowanego we współpracy z IESE Business School. 

VI zjazd ARGO

W dniach 15-16 marca 2018 r. przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej uczestniczyli w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej przedsiębiorczości, rynkom finansowym oraz wzrostowi gospodarczemu.

V zjazd ARGO

W dniach 15-16 lutego br. uczestnicy projektu ARGO Top Public Executive wzięli udział w warsztatach i wykładach poświęconych zarządzaniu zmianą oraz tematyce służb specjalnych.

IV zjazd ARGO

Uczestnicy projektu podczas wykładu

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. uczestnicy projektu wzięli udział w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej wyzwaniom globalnej informatyzacji.

III zjazd ARGO

Uczestnicy podczas zajęć

W dniach 7-8 grudnia odbył się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive, poświęcony funkcjonowaniu NATO, partnerstwu publiczno-prywatnemu oraz geopolityce i stosunkom międzynarodowym.

II zjazd ARGO

Uczestnicy podczas wykładu

W dniach 7-8 listopada odbył się pierwszy warszawski zjazd w ramach programu ARGO Top Public Executive. Przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej uczestniczyli w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej zarządzaniu kryzysowemu, skutecznemu rządzeniu i strategiom komunikacji.