Aktualności

ARGO Top Public Executive – zakończenie drugiej edycji

W dniu 4 października 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie programu kształcenia ARGO 2 Top Public Executive z udziałem Szefa Służby Cywilnej,  przedstawicieli IESE Business School, przełożonych uczestników drugiej edycji oraz absolwentów  ARGO 1 TPE.

Przebieg uroczystości

W pierwszej części uroczystości głos zabrali Dyrektor Krajowej Szkoły im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciech Federczyk, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat – Urbański, Przedstawiciel IESE Business School w Polsce prof. Radosław Koszewski oraz Kierownik Projektu ARGO 2 TPE Anna Atłas. Wystąpienia dotyczyły podsumowania projektu oraz jego walidacji poprzez wskazanie osiągniętych rezultatów, a w szczególności zmian, które zaszły w wyniku realizacji programu kształcenia  w stosunku do uczestników.

W drugiej części uroczystości rozdano uczestnikom dyplomy ukończenia projektu. Projekt ukończyło 60 osób.

Cel projektu

Celem  projektu było wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi  w trzech wymiarach:

 • kompetencje przywódcze: umiejętność budowania i komunikowania wizji i strategii instytucji, motywowanie zespołu, nowe podejście do przywództwa, proaktywność, etyka w życiu zawodowym,
 • kompetencje zarządcze: planowanie strategiczne,  zarządzanie procesami makroekonomicznymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami dużej skali,
 • kompetencje negocjacyjne:efektywna komunikacja, strategie i techniki negocjacyjne, kooperacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole.

Rezultaty projektu

Trwają prace związane z przygotowaniem raportu na temat rezultatów projektu. Raport będzie dostępny na stronie projektu po przesłaniu sprawozdania z ostatniego okresu rozliczeniowego.

IV Zjazd ARGO Top Public Executive w Warszawie

W dniach 3-4 października 2019 r. odbywa się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive.

W programie ostatniego już zjazdu w tej edycji projektu uczestnicy wezmą udział w grze strategicznej „Behavior Architects”. Interaktywna symulacja w obszarze zarządzania politykami publicznymi została stworzona przez Karola Olejniczaka, Bartosza Ledziona oraz Pawła Śliwowskiego. Gra uczy jak w praktyce można zastosować wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej  w swoich projektach. Symulacja to duże zaangażowanie, praktyczna wiedza i realne case study poparte badaniami naukowymi.

W ostatnim dniu zajęć zaplanowano podsumowującą sesję peer learningową projektu ARGO Top Public Executive. Sesja będzie prowadzona w formule  open space,  która jest  metodą organizacji spotkań dla grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format open space wykorzystywany jest  do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do zaskakujących wniosków.

III zjazd ARGO w KSAP

W dniach 4-6 września 2019 r. odbędzie się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive.

Zagadnienia ujęte w programie dotyczą m. in. funkcjonowania organizacji projektowej i zarządzania projektami, metodologii zarządzania programami i portfelem projektów w administracji publicznej. Zarysowane zostaną wyzwania dla kadry zarządzającej w polskiej administracji w kontekście geopolitycznym: Polska a Unia Europejska, Rosja i Chiny. Poruszone zostaną aktualne trendy w branży finansowej:  globalizacja, rynki finansowe i Polska. Ponadto uczestnicy wezmą udział w innowacyjnej grze szkoleniowej, która w interdyscyplinarny sposób udoskonali umiejętności zarządzania portfelem projektów.

Zajęcia poprowadzą:

 • książę Michal Lichtenstein,
 • dr Maria Szymborska, Rządowe Centrum Monitorowania Projektów, KPRM,
 • Piotr Ogonowski, trener,
 • Katarzyna Gniadek, trener,
 • Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

II Zjazd w Madrycie 2-5.07.2019 r.

W dniach 2-5 lipca 2019 r. realizowany jest kolejny zjazd uczestników projektu Argo Top Public Executive. Tym razem zajęcia odbywają się w kampusie IESE Business School w Madrycie (Hiszpania).

Program sesji szkoleniowej przewiduje zajęcia z zakresu negocjacji, strategii, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktami w organizacji. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi trendami związanymi z digitalizacją, zarządzaniem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (smart cities, smart governance), usprawnieniem  procesów usług publicznych (e-administracja, wydajność urzędów, praca mobilna).

II Zjazd w KSAP 5-7.06.2019 r.

W dniach 5-7 czerwca 2019 r. odbywa się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive.

Zagadnienia ujęte w programie dotyczą m. in. zarządzania talentami i karierą,  innowacyjności,  makroekonomii  w zarządzaniu, tworzenia możliwości inwestycyjnych w partnerstwach publiczno-prywatnych. Zajęcia prowadzą:

 • Ahmad Rahnema Alavi, IESE Business School
 • Santiago Alvarez de Mon, IESE Business School
 • Mathieu Carenzo, IESE Business School
 • dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao SA

I Zjazd w KSAP 15-17.05.2019 r.

W dniach 15 – 17 maja 2019 roku 60 uczestników projektu ARGO Top Public Executive (2. edycja) bierze udział w drugim zjeździe szkoleniowym w Warszawie, prowadzonym przez wykładowców IESE Business School i KSAP. Główne tematy omawiane podczas zajęć to etyka w zarządzaniu finansowym, strategie wprowadzania zmiany, zarządzanie w sytuacji kryzysu oraz ocena decyzji finansowych a skutki społeczne.

I Zjazd w IESE – Barcelona 24-27.04.2019 r.

60 uczestników projektu Argo Top Public Executive uczestniczy w zjeździe szkoleniowym w Barcelonie. W dniach 24-27 kwietnia 2019 r. przedstawiciele najwyższej kadry menedżerskiej administracji publicznej szkolą się, z wykorzystaniem harvardzkiej metody studium przypadku, z zarządzania i przywództwa w ośrodku IESE Business School w Barcelonie.

Program kształcenia uwzględnia aspekty nowoczesnego zarządzania m.in.: narzędzia ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji, korzystanie z dużych zasobów danych (big data), innowacyjność, działanie strategiczne uwzględniające trendy pokoleniowe itp. Program został specjalnie dostosowany do potrzeb administracji publicznej.

Ponadto IESE przeprowadzi przy pomocy narzędzi diagnostycznych wstępną ewaluację kompetencji zarządczych uczestników (walidacja ex ante).

Briefing merytoryczno-językowy 28.03.2019 r. KSAP

W dniu 28 marca 20198 r. odbył się briefing merytoryczno – językowy dla uczestników programu ARGO TPE. Uczestnicy zapoznali się z celami i metodą realizacji projektu, a następnie eksperci językowi KSAP przeprowadzili warsztaty językowe, uwzględniając zagadnienia wykorzystywane w programie merytorycznym. Uczestnicy pracowali w czterech grupach.

Projekt ARGO TPE realizowany jest w języku angielskim i wymaga wysokich kompetencji językowych, w tym umiejętności swobodnego poruszania się w terminologii specjalistycznej w obszarach związanych z ekonomią, zarzadzaniem, prawem i naukami społecznymi.

W celu podniesienia umiejętności językowych uczestników zespół lektorów KSAP opracował zestaw unikatowych materiałów dydaktycznych, pomocnych przy indywidualnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz poszerzeniu specjalistycznego słownictwa.

Na specjalnej platformie e-learningowej zamieszczone zostały materiały językowe z możliwością pobrania ich przez uczestników. Materiały będą uzupełniane na platformie przez ekspertów językowych KSAP przed każdym zjazdem projektu ARGO TPE.

Składanie formularza zgłoszeń do Argo TPE:

Uwaga!!!

Wydrukowane formularze zgłoszeń do projektu Argo TPE należy złożyć w siedzibie KSAP do 21 stycznia 2019 r. (kancelaria czynna do godz 16:00)

W przypadku formularza przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki!

Dodatkowy nabór!!! 25-30.01.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25-30.01.2019 r. zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór do programu ARGO Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej POWR.04.02.00-00-0004/18.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 stycznia do dnia 30 stycznia 2019 r. Termin złożenia wydrukowanego z systemu elektronicznego formularza, podpisanego  przez kandydata do projektu, jego przełożonego oraz dyrektora/kierownika urzędu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 31.01.2019 r. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w kancelarii KSAP do godz. 16:00 w dniu 31.01.2019 r. lub wysłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Osoby, które złożyły w wymaganym terminie tj. do 21.01.2019 r. formularze zgłoszeniowe będą mogły dokonywać zmian w swoich zgłoszeniach po przesłaniu na adres argo@ksap.gov.pl prośby o wznowienie edycji wysłanego ww. terminie zgłoszenia. W takiej sytuacji wymagane jest ponowne złożenie oryginału formularza zgłoszeniowego ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

Aby wypełnić formularz przejdź do sekcji: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne! Harmonogram spotkań i link do zgłoszenia udziału znajdują się w zakładce

REKRUTACJA – SPOTKANIA INFORMACYJNE

https://argo.ksap.gov.pl/pl/spotkania-informacyjne/

Kolejne spotkanie już w piątek 18 stycznia 2019 r. o godz. 15:15, w KSAP.

Nowa edycja projektu ARGO TPE

Zapraszamy do udziału w II edycji programu ARGO Top Public Executive! Czekamy na Państwa zgłoszenia. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w dniu 3 grudnia 2018 r. i potrwa do dnia 21.01.2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, we współpracy z renomowanym partnerem IESE Business School, przeszkoli 60 przedstawicieli kadry zarządzającej najwyższego i wysokiego szczebla.

Pytania i wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: argo@ksap.gov.pl.