Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Zadanie Termin realizacji
Rekrutacja (składanie wniosków) 3.12.2018 – 21.01.2019
Weryfikacja formalna, wezwanie do uzupełnień, weryfikacja poziomu języka 22.01-01.02.2019 r
Ponowna weryfikacja zgłoszeń w których nastąpiło wezwanie do uzupełnień, weryfikacja poziomu języka 04-08.02.2019 r.
Ocena merytoryczna 8-25.02.2019 r.
Ogłoszenie wyników 26.02.2019 r.
Podpisanie umów 27.02.2019 – 8.03.2019 r.