Informacje ogólne o projekcie

Projekt Argo Top Public Executive zakłada wzmocnienie kompetencji zarządczych 60 przedstawicieli kadry zarządzającej administracji publicznej najwyższego i wysokiego szczebla w ramach programu kształcenia. Obejmuje 20 dni zajęć, w tym: briefing językowo-merytoryczny (1 dzień), 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie + 1 dzień szkoleniowy połączony z sesją podsumowującą, 2 sesje wyjazdowe u partnera ponadnarodowego (4 dni i 4 dni) oraz sesję podsumowującą (2 dni, w tym jeden dzień szkoleniowy).

Podczas programu kształcenia nacisk położony będzie na rozwijanie kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych. Program nie przewiduje możliwości kształcenia w tematach ogólnych, związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianych instytucji publicznych.

Program realizowany będzie przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym i publicznym.

Program jest odpowiednikiem kursów AMP (Advanced Management Program) tj. programu bardziej zaawansowanego niż MBA w ramach executive education, oferowanego przez IESE. Na bazie AMP IESE uruchomiło program TPE, skierowany do pracowników sfery publicznej. Program TPE został dostosowany przez KSAP do potrzeb projektu ARGO TPE.

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny dyplom IESE/KSAP ukończenia kursu specjalnego Top Public Executive, który jest równoważny z programem AMP.