Budżet

Budżet Projektu wynosi 4 021 359, 84 złotych, w tym ze środków europejskich 94,29 %, ze środków dotacji celowej  5,71 %.

Dofinansowanie umożliwi realizację  programu kształcenia dla 60 pracowników administracji publicznej.