Briefing

Program kształcenia w czasie briefingu merytoryczno-językowego w Warszawie zakłada min. 8 h zajęć w ciągu 1 dnia, obejmujących m.in. następujące zagadnienia:

  • Metodologia
  • Efektywna komunikacja w języku angielskim
  • Praca z tekstami specjalistycznymi w języku angielskim
  • Indywidualne konsultacje

Godziny zajęć 9:00 – 17:00.