IV Zjazd ARGO Top Public Executive w Warszawie

W dniach 3-4 października 2019 r. odbywa się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive.

W programie ostatniego już zjazdu w tej edycji projektu uczestnicy wezmą udział w grze strategicznej „Behavior Architects”. Interaktywna symulacja w obszarze zarządzania politykami publicznymi została stworzona przez Karola Olejniczaka, Bartosza Ledziona oraz Pawła Śliwowskiego. Gra uczy jak w praktyce można zastosować wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej  w swoich projektach. Symulacja to duże zaangażowanie, praktyczna wiedza i realne case study poparte badaniami naukowymi.

W ostatnim dniu zajęć zaplanowano podsumowującą sesję peer learningową projektu ARGO Top Public Executive. Sesja będzie prowadzona w formule  open space,  która jest  metodą organizacji spotkań dla grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format open space wykorzystywany jest  do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do zaskakujących wniosków.