Harmonogram działań w projekcie

2019 r.  

1.    28 marca 2019 r. Briefing w KSAP (1 dzień)
2.    24 kwietnia – 27 kwietnia 2019 r. I zjazd w IESE Barcelona (4 dni)
3.    15 -17 maja 2019 r. II zjazd w KSAP (3 dni)
4.    5 – 7 czerwca 2019 r. III zjazd w KSAP (3 dni)
5.    2-5 lipca 2019 r. IV zjazd w IESE Madryt (4 dni)
6.    4-6 września 2019 r. IV zjazd w KSAP (3 dni)
7.    3-4 października 2019 r. Ostatni dzień szkoleniowy
i sesja podsumowująca peer learning w KSAP  (2 dni)
8.   7-21 października 2019 r. Ewaluacja projektu i złożenie raportów końcowych
z udziału w projekcie przez uczestników
9.   22 października – 31 grudnia 2019 r Zamykanie projektu (podsumowanie działań)