Zjazdy w Warszawie

W ramach 3 zjazdów w Warszawie (9 dni szkoleniowych, min. 72 h zajęć) zrealizowany zostanie zasadniczy program, obejmujący 3  moduły, dostosowany tematycznie do potrzeb kadry zarządzającej polskiej administracji publicznej oraz do jej specyfiki.

Każdy dzień szkoleniowy obejmie min. 8 h zajęć prowadzonych metodą wykładów, analiz studiów przypadków, warsztatów (praca w grupach), poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Zarządzanie strategiczne
  • Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie projektami
  • Innowacje w zarządzaniu w biznesie, corporate venturing, corporate entrepreneurship, digital mindset.

Wykładowcy: profesorowie IESE oraz eksperci KSAP.

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00.