IV zjazd ARGO

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. uczestnicy projektu wzięli udział w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej wyzwaniom globalnej informatyzacji.

Uczestnicy projektu podczas wykładu

W dniach 11-12 stycznia br. uczestnicy projektu ARGO Top Public Executive wzięli udział w warsztatach i wykładach poświęconych zarządzaniu informatyzacją, Big Data, digitalizacji oraz zarządzaniu w organizacji.

Zajęcia poprowadzili:

  • Michał Szczepański – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Javier Zamora – ekspert w zakresie systemów informatycznych, IESE, University of Navarra
  • Santiago Álvarez de Mon – teoretyk i praktyk z zakresu zarządzania, IESE, University of Navarra
  • Dr hab. inż. Jerzy Surma – Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH