Kontakt

Kierownik projektu:
Anna Atłas
tel. +48 22 60 80 136
e-mail: anna.atlas@ksap.gov.pl

KSAP – zespół projektowy:

Katarzyna Pączek
tel. +48 22 60 80 136
e-mail: argo@ksap.gov.pl