I Zjazd w IESE

Program kształcenia w czasie I zjazdu w Barcelonie zakłada min. 32 h zajęć w ciągu 4 dni, obejmujących m.in. następujące zagadnienia:

  • Metodologia
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
  • Zarządzanie zespołem
  • Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
  • Szkoleniowe gry strategiczne

IESE przeprowadzi przy pomocy posiadanych narzędzi diagnostycznych wstępną ewaluację kompetencji zarządczych uczestników (ex ante) w ramach modułu otwierającego.

Godziny zajęć 9:00 – 17:00.