Ewaluacja

Na początku i na końcu realizacji programu przeprowadzone zostanie badanie ex ante i ex post w celu walidacji kompetencji wyjściowych oraz kompetencji nabytych w trakcie projektu. Wyniki badania zostaną opracowane w postaci raportu podsumowującego.

Każdy uczestnik, w terminie do 4 tygodni po zakończeniu programu kształcenia, przygotuje własny raport z udziału w projekcie, uwzględniając:

  • stopień osiągnięcia indywidualnych celów dotyczących udziału w projekcie;
  • efekty zrealizowanego szkolenia (w szczególności dotyczące przyrostu kompetencji zarządczych, przywódczych i negocjacyjnych);
  • indywidualne cele dla dalszego rozwoju;
  • korzyści w z udziału w projekcie dla uczestnika i instytucji wysyłającej;
  • formy wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu;
  • przykłady dobrych praktyk, które mogą być wdrożone w administracji publicznej;
  • sposoby wykorzystania nabytej wiedzy do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i/lub zarządzania;
  • historie zmiany wprowadzonej pod wpływem udziału w projekcie.

W terminie 4 miesięcy po zakończeniu realizacji programu kształcenia przełożeni uczestników projektu otrzymają do wypełnienia ankietę oceniającą wzrost kompetencji uczestników projektu, w której ocenią, w jakim stopniu podwładny, dzięki udziałowi w programie, jest lepiej przygotowany do wykonywania zadań zawodowych i wprowadza nowe rozwiązania w obszarze organizacji i zarządzania w swoim miejscu pracy.