Sesja podsumowująca

Ostatni zjazd w ramach programu będzie się składać z dwóch części (min 16 h zajęć). Pierwszy dzień szkoleniowy poświęcony zostanie tematom dotyczącym zarządzania projektami. W programie drugiego dnia szkoleniowego planowana jest sesja wzajemnej wymiany doświadczeń – uczenie się od siebie w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie programu kształcenia oraz gra strategiczna.

Do udziału w ostatniej części sesji podsumowującej, podkreślającej wartość dodaną projektu, zostaną zaproszeni także przełożeni uczestników.

IESE przeprowadzi przy pomocy posiadanych narzędzi diagnostycznych końcową walidację kompetencji zarządczych uczestników (ex post).

Godziny zajęć 9:00 – 17:00