Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie od  3 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wzór formularza do pobrania: ARGO2_formularz zgłoszeniowy

Instrukcja wysłania zgłoszenia

  1. Załóż konto
  2. Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. WSKAZÓWKA: W celu ułatwienia złożenia wniosku zgłoszeniowego sugerujemy, żeby najpierw przygotować odpowiedzi do formularza w pliku tekstowym, w języku polskim i angielskim (tam gdzie to jest wymagane), zgodnie z opublikowanym wzorem, a następnie podczas jednej sesji logowania wprowadzić przygotowane uprzednio odpowiedzi do formularza on-line. Korzystanie z kilku komputerów oraz zbyt długie przerwy w edycji otwartego formularza on-line mogą prowadzić do zablokowania formularza.
  4. Wyślij formularz w systemie on-line do 21 stycznia 2019 r.
  5. Wydrukuj formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Cv, List motywacyjny, dyplom, certyfikat językowy)
  6. Podpisz wydrukowany formularz.
  7. Przekaż formularz do podpisu przełożonemu.
  8. Złóż w siedzibie KSAP lub wyślij pocztą wydrukowany i podpisany przez uczestnika, przełożonego i  dyrektora/kierownika urzędu formularz wraz z załącznikami do 21 stycznia 2019 r. UWAGA!!!: Kancelaria KSAP pracuje do godz 16:00 21 stycznia 2019 r.  W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego 21.01.2019 r. !!!!

DODATKOWY NABÓR W DNIACH 25-30.01.2019  r.

Złóż w siedzibie KSAP lub wyślij pocztą wydrukowany i podpisany przez uczestnika, przełożonego i dyrektora/kierownika urzędu formularz wraz z załącznikami do 31 stycznia 2019 r. UWAGA!!! Kancelaria KSAP pracuje do godz. 16:00 w dniu 31 stycznia 2019 r.  W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego z dnia 31.01.2019 r. !!!

 

Adres:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: ARGO2