Program projektu

Program kształcenia uwzględnia potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych. Przewiduje eksperckie kształcenie menedżerów administracji publicznej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych w zakresie ww. kompetencji z uwzględnieniem następujących zagadnień: 

 1. Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
 2. Komunikacja i negocjacje
 3. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie strategiczne
 6. Zarządzanie zespołem
 7. Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie zmianą

oraz

 1. Metodologia – wprowadzenie do metody case study
 2. Szkoleniowe gry strategiczne