Informacje ogólne o programie

Program projektu

Program kształcenia uwzględnia potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych. Przewiduje eksperckie kształcenie menedżerów administracji publicznej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych w zakresie ww. kompetencji z uwzględnieniem następujących zagadnień:  

 1. Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
 2. Komunikacja i negocjacje
 3. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie strategiczne
 6. Zarządzanie zespołem
 7. Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie zmianą

oraz

 1. Metodologia – wprowadzenie do metody case study
 2. Szkoleniowe gry strategiczne

Forma realizacji

Program obejmuje 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) w kraju i za granicą w tym:

 • briefing językowo-merytoryczny (1 dzień);
 • 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie
 • 2 sesje wyjazdowe w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii (4 dni i 4 dni)
 • sesję podsumowującą (1 dzień szkoleniowy i 1 dzień podsumowania).

Program realizowany jest w formule Master of Public Administration przy wykorzystaniu harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym oraz publicznym i jest odpowiednikiem kursów AMP (Advanced Management Program), skierowanym dla pracowników sfery publicznej.

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny dyplom IESE/KSAP ukończenia kursu specjalnego Top Public Exeutive, który jest równoważny z programem AMP.

Struktura programu:

Program jest realizowany w podziale na moduły i sesje, ułożone w bloki półdniowe

1.Briefing merytoryczno-językowy

2.Moduł 1 – zjazd w Barcelonie

3.Moduł 2 – zjazd w Warszawie

4.Moduł 3 – zjazd w Warszawie

5.Moduł 4 – zjazd w Madrycie

6.Moduł 5 – zjazd w Warszawie

7.Sesja podsumowująca (peer learning) i dzień szkoleniowy

Zaliczenie programu

Do zaliczenia programu wymagana jest:

 1. obecność na minimum 80 % zajęciach liczonych osobno dla:
 2. KSAP – 11 bloków (80%). Liczba bloków półdniowych przygotowanych przez KSAP: 14 (100%)
 3. IESE – 21 bloków (80%). Liczba bloków półdniowych przygotowanych przez IESE: 26 (100%)
 4. przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie – szczegółowe informacje w sekcji ewaluacja.