Przygotowanie językowe

Udział w programie kształcenia w ramach projektu ARGO Top Public Executive, realizowanym w języku angielskim, wymaga od uczestników wysokich kompetencji językowych, w tym  umiejętności swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym z takich dziedzin jak zarządzanie, komunikacja, ekonomia, prawo i nauki społeczne.

Materiały dydaktyczne

Zajęcia w ramach programu prowadzone są w oparciu o kejsy, stanowiące podstawę do analiz i dyskusji z wykładowcami IESE Business School. W celu podniesienia umiejętności językowych uczestników zespól lektorów KSAP opracował zestaw unikatowych materiałów dydaktycznych, pomocnych przy indywidualnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz poszerzeniu specjalistycznego słownictwa. Materiały te są udostępniane uczestnikom poprzez specjalnie w tym celu stworzoną „wirtualna klasę”, w której uczestnicy wykonują specjalistyczne  ćwiczenia językowe pod  opieką lektorów.

Briefing językowy

Przeprowadzony został także briefing merytoryczno-językowy, przygotowujący uczestników w praktyczny sposób do fazy mobilności w IESE Business School w Barcelonie oraz do kolejnych zjazdów w Warszawie.