I zjazd ARGO

60 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej szkoliło się z zarządzania, komunikacji i przywództwa podczas I zjazdu programu ARGO Top Public Executive.

Uczestnicy projektu ARGO Top Public Executive w dniach 23-27 października br. uczestniczyli w I zjeździe w Barcelonie. Oprócz licznych wykładów, warsztatów i prezentacji została przeprowadzona wstępna ewaluacja kompetencji zarządczych uczestników (ex ante). Jest ona pierwszym etapem zindywidualizowanej informacji zwrotnej oraz wsparcia rozwoju indywidualnych kompetencji uczestników.