Aktualności

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Program realizowany jest przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym i publicznym. więcej informacji

Mitycznym okrętem ARGO załoga wyruszyła na wyprawę do Kolchidy po złote runo. Pierwsza grupa osiągnęła swój cel. Jesteśmy przekonani, że udział w programie kształcenia ARGO Top Public Executive 2 będzie dla Państwa równie fascynującą podróżą po nową wiedzę i umiejętności.

Wkład własny

Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości do 3% kosztów programu kształcenia tj. 1 802,00 PLN (jeden tysiąc osiemset dwa złote). Więcej informacji w zakładce: rekrutacja.

Co finansujemy?

koszty udziału w programie bilet lotniczy, kolejowy zakwaterowanie wyżywienie ubezpieczenie