Wkład własny

Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości do 3% kosztów programu kształcenia tj. 1 802,00 PLN (jeden tysiąc osiemset dwa złote).

Więcej informacji w zakładce: rekrutacja.