Aktualności

Regulamin projektu

ARGO TPE – regulamin      

Adresaci projektu

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli). Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej