Mitycznym okrętem ARGO załoga wyruszyła na wyprawę do Kolchidy po złote runo. Pierwsza grupa osiągnęła swój cel. Jesteśmy przekonani, że udział w programie kształcenia ARGO Top Public Executive 2 będzie dla Państwa równie fascynującą podróżą po nową wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej administracji publicznej do udziału w programie i czerpania z najlepszych przykładów oraz metod zarządzania sprawami publicznymi.
Program realizowany jest przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym i publicznym.

więcej informacji o programie

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Co finansujemy?

  • koszty udziału w programie
  • bilet lotniczy, kolejowy
  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

Wkład własny

Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości do 3% kosztów programu kształcenia tj. 1 802,00 PLN (jeden tysiąc osiemset dwa złote). Więcej informacji w zakładce: rekrutacja.