Briefing językowy

Jednodniowy briefing w języku angielskim (min. 8h), obejmuje:

  • przekazanie istotnych informacji o programie kształcenia w j. angielskim,
  • informację o celach i metodach pracy,
  • informację o przebiegu programu kształcenia,
  • szkolenie językowe (zestawy ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych prezentujące słownictwo i skomplikowane struktury językowe wykorzystywane w studium przypadków)
  • udostępnienie w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych z briefingów i zjazdów w Warszawie

Uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie języka specjalistycznego, przygotowujące m.in. do ewaluacji kompetencji ex ante i pracy w grupach warsztatowych prowadzonej harvardzką metodą case study, wymagającej znajomości specjalnej terminologii. Zapewniona zostanie możliwość indywidualnych konsultacji.